Bevezetés
A www.fuzfaapartman.hu – a továbbiakban: Weblap – üzemeltetője, Fűzfa Kornél ( székhely: 8630 Balatonboglár Gaàl Gaszton u.26, adószám: 75057341-1-34) a továbbiakban: Adatkezelő ), mint Adatkezelő jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató ( a továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat) közzétételével ismerteti az adatkezelésére vonatkozó elveit, melyeket az Adatkezelő magára nézve kötelező érvényűnek ismer el.

Fűzfa Kornél a Fűzfa Apartmanházak kezelője fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Kérjük, hogy Weboldalunk használata előtt szíveskedjen elolvasni a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot, mely közérthető módon tartalmazza, miként kezeljük személyes adatait!
adatkezelés megkezdése előtt Tájékoztatjuk Önöket arról, az adatkezelés minden esetben az érintett hozzájárulásán alapul. A Weblapon történő regisztrációjával, a Weblap használatával, megrendelése feladásával és hírlevelünkre történő feliratkozásával Ön, mint Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelen Adatvédelmi Nyilatkozat keretein belül, a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését.

Fűzfa Kornél a Fűzfa Apartmanházak kezelője elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Fűzfa Kornél a Fűzfa Apartmanházak kezelője a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Fűzfa Kornél a Fűzfa Apartmanházak kezelője az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

Fogalom meghatározás:

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik

Adatállomány az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevétele.

Vásárlói adatok
A www.fuzfaapartman.hu oldalon a weblap szolgáltatásait (szálláshellyel kapcsolatos információszerzés, szálláshelyen történő szállás foglalás ) igénybe vevő személyek adatai, marketing , statisztikai, illetve szállásfoglalás célból rögzítésre kerülhetnek.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.

 

Weboldalon elektronikus formában rögzített/tárolt adatok köre:

Szállásfoglalás:

Adat típusa Rögzítés indoka
Szállásadatok
Foglalni kívánt szállás típusa Szálláshely biztosítás
Érkezés Szálláshely biztosítás
Távozás Szálláshely biztosítás
Létszám Szálláshely biztosítás
Személyes adatok
Név Ügyfél azonosítás
Lakcím Ügyfél azonosítás
Születési hely Ügyfél azonosítás, kapcsolattartás
Születési idő IFA bevallás alapját képező adat

Szállás ár kalkulálás:

Adat típusa Rögzítés indoka
Szállásadatok
Foglalni kívánt szállás típusa Szálláshely biztosítás
Érkezés Szálláshely biztosítás
Távozás Szálláshely biztosítás
Létszám Szálláshely biztosítás
Személyes adatok
Email cím

– A foglalási rendszer méri a szálláshely telítettségét, betelt szálláshelyre történő kalkulálás esetén, hasonló típus kerülhet kiajánlásra az ügyfélnek.

- technikai hibák miatt felmerülő értesítés, segítségnyújtás

– marketing célú megkeresés

 

Az adatkezelő a vendégek önkéntes alapon történő adatközléséből származó foglalás adatokat, a vendég hozzájárulásának visszavonásáig kezeli ennek hiányában az adatok felvételétől számított 10 évig.

Adattovábbítás:
Bankkártyás fizetés esetén a fizető neve, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) felé,

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Adatfeldolgozás:
A szolgáltató a személyre szabott kiszolgálás érdekében kisméretű adatcsomagokat úgynevezett cookie-kat tárol a felhasználó számítógépén. A cookiek alapján a weboldal képessé válik a felhasználó későbbi weboldal megtekintései folyamán a felhasználó azonosítására.

Adatkezelés célja: A felhasználók megkülönböztetése, statisztikai adatgyűjtés a felhasználók böngészési szokásairól, a lehető legmagasabb felhasználói élmény (user experience) biztosítása érdekében. Webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti.

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást

A kezelt adatok köre:
weboldal megtekintésének időpontja
a felhasználó szolgáltatója által közölt tartózkodási hely
felhasználó böngészőjével kapcsolatos információ
felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos információ
Weboldal által rögzített cookiek listája

__unam .fuzfaapartman.hu Statisztikai Adatgyűjtés
_ga .fuzfaapartman.hu Statisztikai Adatgyűjtés
_gat .fuzfaapartman.hu Statisztikai Adatgyűjtés
_gid .fuzfaapartman.hu Statisztikai Adatgyűjtés

Ha szeretne többet megtudni a sütikről, valamint arról, hogy hogyan lehet azokat kezelni vagy letörölni, látogasson el az allaboutcookies.org oldalra és a böngészője súgójába. Az Internet Explorer, Safari, Firefox vagy Chrome böngészők beállításaiban meghatározhatja, mely sütiket fogadja el és melyeket nem. A beállítás pontos helye az adott böngésző típusától függ. A böngészője “Segítség” funkciójával gyorsan megtalálhatja a beállítás helyét.

Egyéb adatfeldolgozó

Weboldal tárhelyének, biztosítását, adatbázis biztosítását külső vállalkozó biztosítja a www.fuzfaapartman.hu oldal számára.

Üzemeltető: 

MAXER Hosting Kft

Telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon:
9:00-17:00 között +3612579913

Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeli és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adhatja át.

 

FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAIK, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználónak lehetősége van az Adatkezelőnél személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérnie, ezen kívül a Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

A Felhasználó bármikor jogosult írásban, az Adatkezelő által a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban megjelölt elérhetőségein tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, reá vonatkozó személyes adatokról, valamint ugyanígy bármikor kérelmezheti azok módosítását. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

Amennyiben a Felhasználó írásban kérelmezi, az Adatkezelő tájékoztatást nyújt részére a Felhasználó Adatkezelő által kezelt, illetve – ha van ilyen- az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól.

Az Adatkezelő ezen kívül, ilyen irányú kérelem alapján írásban tájékoztatást nyújt az általa kezelt személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó.

nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy postai úton érkező kérelem esetén az Adatkezelőnek abban az esetben nyílik rá módja, hogy a postai úton érkező levelekre, írásban, postai úton megküldje válaszát a Felhasználó részére, ha a Felhasználó a válaszadás céljából postacímét kérelmén feltünteti.

A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére, az Adatkezelőhöz címzett írásbeli megkereséssel, az Adatkezelő lentiekben megadott elérhetőségein.

Felhasználó az alábbi elérhetőségeken jogosult a tájékoztatást, módosítást, vagy törlést kérelmezni:

Postai levelezési cím: 8630 Balatonboglár Gaàl Gaszton u.26

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelen, megváltozott vagy hibásan rögzített adatainak kijavítását, vagy azok törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően ésszerű időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül törli, illetve módosítja a Felhasználó által megjelölt adatokat.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a törvényben rögzített szükséges időtartamig köteles megőrizni.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak esetlegesen sérültek, kérjük, jelezze nekünk írásban az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségein!

A Felhasználó a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (A Hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.) fordulhat, végső soron bíróság előtt érvényesítheti jogait. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.